Aj v tomto školskom roku starostka ocenila najlepších žiakov zo staromestských škôl. Z našej školy sme na ocenenie navrhli 2 deviatakov – Samuela Zemana a Jakuba Šimuniho.

Návrhy na ocenenie talentovaných žiakov

Meno a priezvisko: Jakub Šimuni

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Jakub je počas celej školskej dochádzky spoľahlivý, svedomitý, pracovitý a skromný. Dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. Reprezentuje školu v predmetových olympiádach, najmä v cudzích jazykoch a v prírodovedných predmetoch. Svojimi vzdelávacími výsledkami a ochotou pomáhať je príkladom pre spolužiakov a mladších žiakov.

Dosiahnuté výsledky:

Školský rok 2011/2012:

1. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, (obvodné kolo)

2. miesto Chemická olympiáda, (obvodné kolo)

1. miesto Pytagoriáda, (školské kolo)

 

Školský rok 2012/2013:

1. miesto Technická olympiáda, (obvodné kolo)

2. miesto Chemická olympiáda, (obvodné kolo)

1. miesto v informatickej súťaži iBobor – kategória Kadet

4.  miesto Chemická olympiáda, (krajské kolo)

 

Školský rok 2013/2014:

3. miesto Olympiáda v anglickom jazyku, kat. A2 (obvodné kolo)

Úspešný riešiteľ obvodného kola Chemickej olympiády

Úspešný riešiteľ krajského kola Chemickej olympiády

V testovaní deviatakov dosiahol 95% z matematiky a 96% zo slovenského jazyka

 

Návrhy na ocenenie talentovaných žiakov

Meno a priezvisko: Samuel Zeman

Ročník: 9.

Odôvodnenie:

Samko sa počas celej školskej dochádzky vyznačuje príkladným a mimoriadne slušným správaním. Je skromný, rozvážny a zodpovedný. Dosahuje vynikajúce vzdelávacie výsledky a úspešne reprezentuje školu v predmetových olympiádach,  najmä v slovenskom jazyku, cudzích jazykoch a v recitačných súťažiach. Vynikajúce úspechy dosiahol aj v technických súťažiach.  Školu a Staré Mesto reprezentoval aj na celoslovenskej úrovni. Svojimi vedomosťami a spávaním si získal rešpekt a uznanie žiakov a pedagógov školy.


Dosiahnuté výsledky:

Školský rok 2009/2010:

2. miesto v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko (školské kolo)

Školský rok 2010/2011:

1. miesto Technická olympiáda (obvodné kolo)

1. miesto Technická olympiáda (krajské  kolo)

3. miesto v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko (školské kolo)

Školský rok 2011/2012:

3. miesto v  zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov  novinový článok 2012

Školský rok 2012/2013:

Umiestnenie v striebornom  pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov  novinový článok 2013

2. miesto Technická olympiáda (obvodné kolo)

Školský rok 2013/2014:

1. miesto Technická olympiáda (obvodné kolo)

1. miesto Technická olympiáda (krajské  kolo)

Účastník celoslovenského kola Technickej olympiády

V testovaní deviatakov dosiahol 95% z matematiky a 92% zo slovenského jazyka.

 

Etela Hessová

riaditeľka

OZNAČENIA
Share This