31. marca sme sa už tradične stretli s našimi dôchodcami pri príležitosti Dňa učiteľov, aby sme im prejavili úctu a poďakovali im za to, čo nás, svojich nasledovníkov, naučili. Pripravili sme im malé pohostenie, deti krátky kultúrny program. Bolo to stretnutie plné spomienok a ľudského porozumenia.

Share This