Pri príležitosti Svetového dňa sporenia sa na Slovensku uskutočnil projekt vzdelávania detí o peniazoch. Našu školu navštívila lektorka finančného vzdelávania z VÚB, pani Hana Husenicová.

Žiaci z II.A a II.B sa dozvedeli veľa informácií o histórii vzniku peňazí, rozprávali sa o platidlách, ktoré sa používajú v okolitých štátoch, zamýšľali sa nad tým, že peniaze si treba zarobiť a dobre rozmýšľať, na čo ich minieme. Priamo na besede si vyskúšali, že sporiť sa oplatí. Za aktivitu ich pani Husenicová odmenila milými darčekmi.

OZNAČENIA
Share This