Žiaci 7.B a 9.A sa dňa 12.12.2006 zúčastnili hudobno-tanečného predstavenia Tanec v hudbe. Podujatie organizované Hudobným centrom Slovenska sa konalo v priestoroch bývalého Véčka. Žiaci sa zaujímavým spôsobom dozvedeli o vplyve tanca na vývoj inštrumentálnej hudby a krajiny pôvodu jednotlivých tancov. Tanečný pár predviedol svoje umenie v dobových kostýmoch.

NULL

OZNAČENIA
Share This