Tanec v udalostiach:

Dramaticko-pohybový krúžok

   Udalosť    Nezaradené   22. 4. 2010

Dramaticko-pohybový krúžok je jeden z mnohých, ktoré môžu deti na prvom stupni navštevovať.V našom dramaticko-pohybovom krúžku sa venujeme i rôznym druhom tanca napr. orientálne tance. Radosť z pohybu prináša psychickú pohodu. Tanec je zdrojom prirodzenej radosti zo života. ... čítať ďalej

Tanec v hudbe

   Udalosť    2. stupeň   12. 12. 2006

Žiaci 7.B a 9.A sa dňa 12.12.2006 zúčastnili hudobno-tanečného predstavenia Tanec v hudbe. Podujatie organizované Hudobným centrom Slovenska sa konalo v priestoroch bývalého Véčka. Žiaci sa zaujímavým spôsobom dozvedeli o vplyve tanca na vývoj inštrumentálnej hudby a krajiny pôvodu jednotlivých tancov. Tanečný pár predviedol ... čítať ďalej