Technická olympiáda je súťaž určená žiakom 8. –9. ročníka ZŠ , resp. 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií (kategória A) a 5. – 7. ročníka ZŠ, resp. 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií (kategória B), ktorá svojím obsahom motivuje žiakov k tvorivej činnosti.
Súťaž má teoretickú a praktickú časť .

Do školského kola Technickej olympiády, ktoré sa na našej škole konalo 12. 11. 2015, sa zapojilo 12 žiakov v kategórii A a  9 žiakov v kategórii B. Najúspešnejší z nich postúpili do obvodného kola, ktoré sa uskutočnilo 2.12.2015 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Bratislave.

Teoretická časť prebiehala formou riešenia vedomostných testov a všetci súťažiaci ju riešili samostatne.

Zadanie praktickej časti dostali žiaci na papieri.

Praktickou úlohou pre kategóriu A (súťaž dvojíc) bolo podľa technického náčrtu zhotoviť z pripraveného materiálu výrobok pod názvom „Svietnik“.

Praktickou úlohou pre kategóriu B (súťaž jednotlivcov) bolo z pripraveného materiálu pomocou náradia zhotoviť uholník podľa priloženého technického náčrtu.

Hodnotilo sa dodržanie rozmerov, správnosť realizácie jednotlivých pracovných postupov a konečný vzhľad výrobku.

 

V kategórii A naša dvojica Ferdinand SLEZÁK a Thomas DAVIDSON (obaja z 9.A) obsadili vynikajúce 2. miesto.

V kategórii B sa víťazom obvodného kola stal náš žiak Jakub SIVÁČEK zo 7. A, 2. miesto obsadil Hadrien DE JAEGHER (zo 7. B) a aj tretie miesto obsadil náš žiak – Adrián HOKINA zo 7.A.

 

Všetkým umiestneným žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy a víťazovi kategórie B -Jakubovi Siváčkovi- budeme držať palce v krajskom kole, ktoré sa bude konať 3. 2. 2016.

OZNAČENIA
Share This