Dňa 25.11. 2015 sa uskutočnilo celoslovenské monitorovanie piatakov z predmetov matematika a slovenský jazyk. Žiaci boli rozdelení do menších skupín. Na jednotlivé predmety mali 60 minút.

Tí, ktorí boli testovaní aj elektronicky, aj písomne mali o 5 minút viac času kvôli zapisovaniu odpovedí do odpoveďového hárku. Deti si tak mali možnosť, ako prví vôbec, vyskúšať Testovanie 5, a tak porovnať svoje vedomosti so žiakmi z celého Slovenska. Testovanie na našej škole prebehlo bez problémov a akýchkoľvek komplikácií. Veríme, že táto náročná skúsenosť našich žiakov povzbudí do ďalšieho učenia, a že všetci z nich budú úspešní.

OZNAČENIA
Share This