Riaditeľka školy udeľuje dňa 25. 11. 2015 voľno žiakom 6. – 9. ročníka z organizačných dôvodov.
Žiaci 5. ročníka absolvujú v tento deň celoslovenské testovanie zo slovenského jazyka a matematiky a musia byť v škole najneskôr o 7:45
Žiaci prvého stupňa sa riadne učia podľa rozvrhu.

Share This