Celonárodné testovanie žiakov deviateho ročníka aj v tomto školskom roku preverilo vedomosti deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

Do testovania sa zapojilo 46 000 žiakov z 1451 základných škôl. Autori tohtoročných testov kládli väčší dôraz na čitateľskú gramotnosť. Dosiahnuť čo najlepší výsledok sa snažilo aj 31 našich deviatakov. Na objektivitu testovania dohliadali naši učitelia, ale aj učiteľky z inej bratislavskej základnej školy .

Na výsledky svojho snaženia si deviataci počkajú do konca marca.

OZNAČENIA
Share This