celoplošné testovanie v udalostiach:

Testovanie 9

   Oznamy    2. stupeň   13. 3. 2013

13. marca 2013 (streda) sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl . Žiaci budú testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.Základné informácie k Testovaniu 9-2013, špecifikácie testov z matematiky a vyučovacích jazykov, zbierku uvoľnených úloh z testovania matematickej a čitateľskej ... čítať ďalej

Testovanie 9 – 2012

   Udalosť    2. stupeň   14. 3. 2012

14. marca 2012 sa naši deviataci zúčastnili na celoslovenskom testovaní T9, ktoré je zamerané na vedomosti a zručnosti z matematiky a slovenského jazyka.Cieľom hodnotenia je overenie úrovne vedomostí žiakov z uvedených predmetov pri výstupe zo základnej školy. Jeho výsledky poskytujú spätnú väzbu a komplexnejší obraz o zručnostiach ... čítať ďalej

Testovanie 9

   Udalosť    2. stupeň   9. 3. 2011

Celonárodné testovanie žiakov deviateho ročníka aj v tomto školskom roku preverilo vedomosti deviatakov z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Do testovania sa zapojilo 46 000 žiakov z 1451 základných škôl. Autori tohtoročných testov kládli väčší dôraz na čitateľskú gramotnosť. Dosiahnuť čo najlepší výsledok ... čítať ďalej

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka

   Udalosť    2. stupeň   10. 3. 2010

Každoročné celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka sa v tomto školskom roku uskutočnilo 10.3.2010.Na testovaní sa zúčastnilo vyše 48 000 deviatakov z celého Slovenska, medzi nimi aj 42 našich žiakov. Do poslednej chvíle nevedeli, čo ich v certifikačných testoch čaká. Zásielka s úlohami bola otvorená až tesne pred testovaním. ... čítať ďalej