Žiaci 8. ročníka sa dňa 16. 4. 2019 zúčastnili na predstavení The Onlines. Predstavenie prebiehalo v anglickom jazyku a témou bola problematika závislosti na moderných technológiách.

Príbeh bol prerozprávaný z pohľadu hlavného hrdinu Miloša, dospelého muža, ktorý vo svojich 28 rokoch stále žije so svojou mamou a jeho život ovládajú sociálne siete. Naši žiaci tak dostali možnosť preskúšať sa v pasívnom využívaní jazyka a počúvaní s porozumením. Na základe spätnej väzby, ktorú sme od žiakov dostali, sa vo veľkej miere s témou predstavenia stotožnili.

Share This