Tretí rok činnosti Turistického krúžku našej školy sme sa rozhodli zamerať na túry spojené s návštevou hradov blízkeho i vzdialenejšieho okolia.

Prvým v poradí bol hrad Červený Kameň. Z východiskového bodu našej septembrovej túry (Modra Harmónia) sme cez  Vyvieračku, Papierničku, Červený kameň, Pílu prešli do cieľa v dedinke Dubová 12 km.

Share This