Dňa 10.11. 2016 sa konal turnaj vo vybíjanej detí 3.- 4. ročníkov ZŠ v Dome Športu, organizovaný ŠKP Bratislava. Podujatie sa každoročne uskutočňuje v rámci projektu Športom za duševné zdravie detí. Naši štvrtáci sa umiestnili na 3. mieste a tretiaci na 4. mieste v silnej konkurencii bratislavských škôl.

  1. V družstve, ktoré sa umiestnilo na 3. mieste reprezentovali žiaci:

Hala Hugo 4.A, Husár Peter 4.A,  Driensky Oliver 4.A,  Rezničenko Arsenij 4.A, Guldan Eugen 4.A, Lučenič Matej 4.A, Králiková Lenka 4.B, Ondrovičová Nina 4.A, Mrvová Natália 4.A, Klučková Alexandra 4.A.

  1. V družstve, ktoré sa umiestnilo na 4. mieste reprezentovali žiaci:

Hiadlovský Matej 3.A, Hajko Maximilián 3.A, Hudák Maroš 3.A, Kasalovský Maxim 3.A, Hoschek Eduard 3.A, Alfőldy Marek 3.A, Oršulová Lea 3.A, Ištoková Tamara 3.A, Esslinger Sofia 3.A, Pechová Amália 3.A.

Úspešným športovcom ďakujeme za reprezentáciu našej školy. Srdečne im blahoželáme a prajeme veľa radosti a spoločných zážitkov na turnajoch aj v budúcnosti.

OZNAČENIA
Share This