Žiaci 9.B triedy navštívili Slovenské národné múzeum. V rámci projektu Týždeň vedy a techniky absolvovali prednášku na tému Evolúcia minerálov. Prednášal Prof. RNDr. Pavel Uher, CSc. z katedry mineralógie, petrológie a ložiskovej geológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V rámci prednášky sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavých informácií o mineráloch, ich vzniku, veku, o tom, ktoré boli na našej planéte medzi prvými, aj ktoré sú tie „najmladšie“. V diskusii po prednáške boli naše vedomosti obohatené informáciami o rôznom veku diamantov, o čase, za ktorý je minerál schopný vykryštalizovať (môžu to byť sekundy až milióny rokov!) a taktiež aj o rôzne teórie, odkiaľ sa niektoré minerály dostali na Zem.

Po diskusii si deviataci pozreli aj stále expozície SNM. Žiakov najviac zaujala expozícia „Evolúcia Zeme“, v závere ktorej sa nachádzala nádherná zbierka veľkého množstva minerálov, ktorými sa zaoberala celá prednáška.

OZNAČENIA
Share This