Dňa 10. januára 2007 sa konalo regionálne kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Súťažili žiaci základných škôl v Bratislave – Staré mesto.

Našu školu reprezentovala v kategórii 1B žiačka 9.A triedy Dominika Fischerová. V silnej konkurencii vynikajúcich nemčinárov si vybojovala cenné 3. miesto.

Súťažiaci museli preukázať svoje vedomosti už tradične v nasledovných oblastiach: počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, gramatický test, opis neznámeho obrázku a vymyslenie si príbehu k nemu.

Záverečnou disciplínou je rozprávanie, resp. konverzácia k trom témam, ktoré vyberá porota.

Share This