Deň otvorených dverí sa v našej škole uskutoční 25. januára 2007. Podrobnosti v článku, všetci ste pozvaní.

Pozývame Vás na Deň otvorených dverí ZŠ Milana Hodžu s MŠ Palisády – 25.januára 2007

Deň otvorených dverí je určený všetkým, ktorí chcú vidieť, ako prebieha výchova a vzdelávanie detí v našej škole. Stalo sa už tradíciou, že dosahujeme nadpriemerné vzdelávacie výsledky, naši žiaci sa úspešne prezentujú v rôznych súťažiach a olympiádach a čo je najdôležitejšie, úspešne sa uplatňujú v ďalšom živote. Podporujeme talentované deti, pomáhame deťom s poruchami učenia, netolerujeme však nekorektné správanie. V mimovyučovacom čase zabezpečujeme pre deti bohatú krúžkovú činnosť. Aby sa nám v našej práci aj naďalej darilo, potrebujeme Váš záujem a Vašu spoluprácu. Srdečne Vás pozývame.

Škola je umiestnená v dvoch budovách. Materská škola, ŠKD a ročníky 1.–4. sú v budove na Podjavorinskej 1, ročníky 5.–9. sú v budove na Škarniclovej 1.

Na stiahnutie:

Adresa:

Základná škola Dr. Milana Hodžu s materskou školou Palisády,
Škarniclova 1,
811 01 Bratislava
Telefón, fax : 54 41 13 23
E-mail : zsmh(zavináč)zsmh.sk
Web stránka: www.zsmh.sk

Program:

08:00 – 10:40 – Návšteva vyučovacích hodín
10:55 – 11:40 Triednické hodiny/prezentácie v multim. uč.
12:00 – 12:30 Obed
po obede – Posedenie v zborovni

Rozvrh:

1. hodina 8.00 – 8.45
1.A – SLOVENSKÝ JAZYK
1.B – MATEMATIKA
2.A – ČÍTANIE
2.B – SLOVENSKÝ JAZYK
3.A – SLOVENSKÝ JAZYK
3.B – MATEMATIKA
4.A – VLASTIVEDA
4.B – SLOVENSKÝ JAZYK
5.A – FRANCÚZKY JAZYK / ANGLICKÝ JAZYK
5.B – FRANCÚZKY JAZYK / ANGLICKÝ JAZYK
6.A – SLOVENSKÝ JAZYK
6.B – OBČIANSKA VÝCHOVA
7.A – ANGLICKÝ JAZYK / NEMECKÝ JAZYK
7.B – ANGLICKÝ JAZYK / NEMECKÝ JAZYK
8.A – DEJEPIS
8.B – MATEMATIKA
9.A – SLOVENSKÝ JAZYK
9.B – MATEMATIKA

2. hodina 8.55 – 9.40
1.A – MATEMATIKA
1.B – SLOVENSKÝ JAZYK
2.A – SLOVENSKÝ JAZYK
2.B – MATEMATIKA
3.A – ANGLICKÝ JAZYK
3.B – ANGLICKÝ JAZYK
4.A – MATEMATIKA
4.B – MATEMATIKA
5.A – SLOVENSKÝ JAZYK
5.B – SLOVENSKÝ JAZYK
6.A – ANGLICKÝ JAZYK / NEMECKÝ JAZYK
6.B – ANGLICKÝ JAZYK / NEMECKÝ JAZYK
7.A – MATEMATIKA
7.B – MATEMATIKA
8.A – ZEMEPIS
8.B – SLOVENSKÝ JAZYK
9.A – POČÍTAČE
9.B – SLOVENSKÝ JAZYK

3. hodina 9.55 – 10.40
1.A – ČÍTANIE
1.B – ANGLICKÝ JAZYK
2.A – MATEMATIKA
2.B – PRVOUKA
3.A – PRÍRODOVEDA
3.B – ČÍTANIE
4.A – SLOVENSKÝ JAZYK
4.B – VLASTIVEDA
5.A – NEMECKÝ JAZYK / ANGLICKÝ JAZYK
5.B – NEMECKÝ JAZYK / ANGLICKÝ JAZYK
6.A – MATEMATIKA
6.B – MATEMATIKA
7.A – POČÍTAČE
7.B – ZEMEPIS
8.A – SLOVENSKÝ JAZYK
8.B – DEJEPIS
9.A – MATEMATIKA
9.B – SLOVENSKÝ JAZYK

4. hodina
Triednické hodiny a prezentácie žiakov v multimediálnej učebni

Share This