Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku sa konalo dňa 18.1. 2024. Medzi jeho súťažiacimi tradične nechýbali ani zástupcovia našej školy, ktorí postúpili zo školského kola tejto súťaže.

Po absolvovaní náročnej písomnej a ústnej časti dosiahla v okresnom kole najväčší úspech  Hanka Hegyi (7.A), ktorá v kategórii 1A obsadila skvelé 3. miesto.

Úspešnými riešiteľmi okresného kola ONJ sa stali aj Edko Hegyi (5.A) v kategórii 1A a Peter Dudák (8.A) v kategórii 1B.

Všetkým srdečne gratulujeme.

OZNAČENIA
Share This