Prehľad umiestnenia našich žiakov vo vyšších kolách predmetových olympiád a súťaží

Technická olympiáda

 • Simon Šinkovic – 1. miesto v okresnom kole v kat. B, 1. miesto v krajskom kole v kat. B
 • Jakub Siváček, Marek Kollár – 1. miesto v okresnom kole v kat. A, 2. miesto v krajskom kole kat. A

Olympiáda v slovenskom jazyku

 • Tatiana Plavecká – 3. miesto v okresnom kole v kat. C

Hodžov novinový článok 2018

 • Monika Chomová – 2. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže
 • Monika Spurná – umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže
 • Katarína Hiršová – umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže
 • Tatiana Plavecká – umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže

Šaliansky Maťko

 • Daniel Mozolák – 3. miesto v okresnom kole v kat. II.

Hviezdoslavov Kubín

 • David Pašš – 1. miesto v okresnom kole v kat. I. – próza
 • Daniel Mozolák – 2. miesto v okresnom kole v kat. II. – próza

Olympiáda v nemeckom jazyku

 • Peter Belanský – 3. miesto v okresnom kole v kat. 1B

Olympiáda vo francúzskom jazyku

 • Diana Shuklina – 4. miesto v krajskom kole

Olympiáda v anglickom jazyku

 • Daniel Štos – úspešný riešiteľ v krajskom kole v kat. 1C

Pytagoriáda

 • Jakub Driensky – 6. miesto v okresnom kole v kat. P3
 • Simona Melišová – úspešná riešiteľka v okresnom kole v kat. P3
 • David Szenczi – úspešný riešiteľ v okresnom kole v kategórii P4
 • Matej Lučenič – 3. miesto v okresnom kole v kat. P5
 • Tomáš Strýček – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5
 • Daniel Mozolák – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5
 • Ivan Cabaj – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5
 • Filip Ševčík – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5
 • Michal Polakovič – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P8

Matematická olympiáda

 • Matej Lučenič – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. Z5
 • Daniel Mozolák – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. Z5
 • Matúš Penkala – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. Z7
 • Monika Chomová – úspešná riešiteľka okresného kola v kat. Z7

Chemická olympiáda

 • Monika Spurná – 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole
 • Ema Ducková – úspešná riešiteľka okresného kola

Biologická olympiáda

 • 4. miesto v okresnom kole súťaže družstiev – Tomáš Strýček, Sára Čahojová, Alexandra Hasmundová, Matej Knepp

Hypericum

 • 4. miesto v celoslovenskej súťaži družstiev – Mária Hromadová, Monika Chomová, Teraza Rajecová

Geografická olympiáda

 • Tomáš Strýček – 2. miesto v okresnom kole kat. G
 • Daniel Mozolák – 3. miesto v okresnom kole kat. G
 • Matej Maďar – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. G
 • Monika Spurná – úspešná riešiteľka v kat. E

Dejepisná olympiáda

 • Monika Spurná – 3. miesto v okresnom kole v kat. C
 • Andrej Krajňák – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. C
 • Samuel Srpoň – úspešný riešiteľ v kat. D
 • Barbora Halászová – úspešná riešiteľka v kat. F

iBobor

 • Oliver Bajnok – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Tomáš Novák – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Gréta Šovčíková – úspešná riešiteľka v kategórii Drobci
 • Matija Adámek – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Jakub Neumann – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Emma Plvanová – úspešná riešiteľka v kategórii Drobci
 • Zuzana Berecová – úspešná riešiteľka v kategórii Drobci
 • Oliver Bezák – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Kristian Dvorský –  úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Lukáš Halász – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Jakub Németh – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Oliver Prosnan – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Max Podolák – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Sára Rebrová – úspešná riešiteľka v kategórii Drobci
 • Sebastián Vozáry – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci
 • Filip Čurda – úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci
 • Nataša Némethová – úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci
 • Terézia Černigová – úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci
 • Jonáš Tvaroška – úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci
 • Davod Pašš – úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci
 • Ana Pljevljakušić – úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci
 • Maxim Kasalovský – úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci
 • Oliver Félix Timothy Dufranc – úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci
 • Lea Oršulová – úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci

Všetkovedko

 • Oliver Bajnok – 3. miesto v súťaži
 • Filip Strýček – úspešný riešiteľ
 • Matúš Kovačič – úspešný riešiteľ
 • Simona Ondreášová – úspešná riešiteľka
 • Ema Plvanová – úspešná riešiteľka
 • Tomáš Strýček – úspešný riešiteľ
 • Maxim Podolák – úspešný riešiteľ
 • Michaela Žilinská – úspešná riešiteľka
 • Marek Choma – úspešný riešiteľ
 • Zuzana Berecová – úspešná riešiteľka
 • Kristián Dvorský – úspešný riešiteľ
 • Oliver Félix Timothy Dufranc – úspešný riešiteľ
 • Filip Čurda – úspešný riešiteľ
 • Richard Oravec – úspešný riešiteľ

Matematický klokan

 • Nina Pljevljakušić – úspešná riešiteľka
 • Lukáš Húsenica – úspešný riešiteľ
 • Richard Drúzka – úspešný riešiteľ
 • Ján Sabol – úspešný riešiteľ
 • Jakub Driensky – úspešný riešiteľ
 • Max Repa – úspešný riešiteľ
 • David Szenczi – úspešný riešiteľ
 • Marek Choma – úspešný riešiteľ
 • Maroš Hudák – úspešný riešiteľ

Maxík

 • Oliver Félix Timothy Dufranc – úspešný riešiteľ
 • Sofia Esslinger – úspešná riešiteľka

Cezpoľný beh

 • Jerguš Valach – 2. miesto v okresnom kole v kategórii mladších žiakov
 • Alexandra Polláková – 4. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiačok
 • Sofia A. Šebestová – 5. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiačok
 • Samuel Srpoň – 6. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiakov

Šach

 • Alex Z. Janikovič – 1. miesto v okresnom kole turnaja
 • 2. miesto v súťaži družstiev – Pavol Novák, Jaroslav Novák, Tomáš Novák, Laura Lacinová, Terézia Černigová, Veronika Fuková

Minihádzaná – projekt Športom za duševné zdravie

 • 1.miesto v súťaži bratislavských škôl – Maximilián Hajko, Matej Hiadlovský, Maroš Hudák, Maxim Kasalovský, Bruno Galovič, Simone Torboli, Christián Ayach, Oskar Smik, Martin Srpoň, Tamara Ištóková

Turnaj vo vybíjanej

 • 1.miesto v okresnom kole
 • 1.miesto v krajskom kole
 • 5.miesto v celoštátnom kole
 • Družstvo: Veronika Fuková, Bruno Galovič, Maximilián Hajko, Matej Hiadlovský, Maroš Hudák, Tamara Ištóková, Michaela Konečná, Tomáš Mozola, Nataša Némethová, Martin Srpoň, Gwen Van de Flaes, Sophia Beňová

McDonald´s Cup

 • 1.miesto vo futbalovej súťaži

Basketbal – dievčatá

 • 2. miesto v okresnom kole súťaže družstiev – Ema Stachová, Sofia A. Šebestová, Diana Shuklina, Zuzana Bertová, Simona Lehoczká, Katarína Hiršová, Alexandra Polláková

Atletika

 • Alexandra Polláková – 3. miesto v obvodnom kole v kat. beh na 800 metrov
OZNAČENIA
Share This