Víťazky školského kola Olympiády v nemeckom jazyku Paulína Urbanová v kategórii 1A (žiaci 5., 6., a 7. ročníkov) zo 6.B triedy a Marjan Jeddi v kategórii 1B (žiaci 8. a 9. ročníkov) z 9.B súťažili v okresnom kole tejto postupovej súťaže.

Súťaž sa tradične konala v priestoroch  Nemeckej školy v Bratislave. Súťažiaci najskôr absolvovali písomnú časť pozostávajúcu z posluchu s porozumením, čítania s porozumením a gramatického testu. Po dosiahnutí potrebného počtu bodov postúpili žiaci do ústnej časti, kde na nich čakal rozhovor so skúšajúcimi na vybrané témy ako aj prezentácia vymysleného príbehu k obrázkovej predlohe.

Obom našim  súťažiacim sa veľmi darilo a v silnej konkurencii  dosiahli vynikajúce umiestnenie – Paulína Urbanová obsadila vo svojej  1A kategórii  4. miesto a Marjan Jeddi obsadila v 1B kategórii 6. miesto. Obom súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

Share This