V decembri 2015 bola naša škola poctená otvorením výstavy M. R. Štefánik a československé légie, ktorú prišli otvoriť PhDr. Miroslav Pekník, CSc, riaditeľ Ústavu politických vied SAV a PhDr.

Ferdinand Vrábel z ÚPVSAV. Výstavu tvorilo 14 samostatných panelov, ktoré približovali čs. zahraničný odboj počas prvej svetovej vojny, život českých a slovenských legionárov a vznik 1. ČSR.  Panely boli komentované odborným výkladom, žiaci sa aktívne zapájali do diskusie. Možnosť bližšie sa zoznámiť s informáciami z panelov mali všetci žiaci našej školy.

Share This