Našim žiakom pripadla milá úloha pozdraviť a potešiť starkých práve pri príležitosti najkrajších sviatkov roka. Táto slávnostná udalosť sa konala v Domove dôchodcov na Podjavorinskej ulici.

Blížia sa Vianoce, čas otvárania ľudských sŕdc. Čas radosti, veselosti, lásky, pokoja a mieru. Čas, keď sa môžeme na chvíľu pristaviť, zaspomínať si, zamyslieť sa nad čarom a atmosférou vianočných sviatkov.

Žiaci si s radosťou a potešením pripravili veľmi pekný kultúrny program plný básní, piesní, kolied a vinšovačiek. Na záver programu deti podarovali starkým  vianočné pohľadnice, ktoré si priniesli so sebou.
Našim prianím bolo, aby sa starkí s nami dobre cítili, a aby náš vianočný program zanechal v ich srdciach pohodu a radosť.

OZNAČENIA
Share This