Voľby zástupcov rodičov do Rady školy na obdobie 2016 – 2020 sa uskutočnia v termíne triednych rodičovských združení

20. 4. na 1. stupni a 21. 4. na 2. stupni. Mená navrhovaných kandidátov môžu rodičia, nepegagogickí a pedagodickí zamestnanci písomne predkladať riaditeľke školy do 12. 4. 2016 do 15:00 hod..

Voľby zástupcu pedagických a zástupcu nepedagogických zamestnancov sa uskutočnia 13.4. 2016 o 15:00 v zborovni na hornej škole.

 

Share This