Žiaci piateho ročníka sa zúčastnili na výchovnom koncerte Putovanie za tancom, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Zichyho paláca. Vystúpenie pripravili žiaci z Tanečného konzervatória E. Jaczovej.

Piataci sa oboznámili s vývojom a históriou tanca. Žiaci videli tanec bábiky, ukážku z baletu Luskáčik, ľudový tanec Terchovské nevesty, moderný tanec, hip–hop aj spoločenský tanec. Najväčší úspech zaznamenal tanec so stoličkou.

 

OZNAČENIA
Share This