Žiaci našej školy sa 24. septembra zúčastnili na Európskom dni jazykov.

V Bratislave sa v tento deň uskutočnilo stretnutie žiakov a študentov, ktorí sa venujú cudzím jazykom, s kultúrnymi a jazykovými inštitútmi a centrami krajín Európskej únie, ktoré pracujú v našom meste.

Akciu slávnostne otvoril  starosta mestskej časti Staré Mesto pán Andrej Petrek a hovorkyňa združenia EUNIC pani Arnaudová. Naši žiaci navštívili stánky kultúrnych inštitútov, oboznámili sa s ich činnosťou a aktivitami, rozšírili si svoje vedomosti o európskych jazykoch a kultúre. Niektorí sa zapojili do kvízov a súťaží, našikovnejší si za správne odpovede odniesli zaujímavé ceny.

OZNAČENIA
Share This