Naši šiestaci sa zúčastnili na výchovnom koncerte v Zichyho paláci. Témou boli tentoraz sláčikové nástroje, ich história a stavba. Aké zvuky vedia tieto nástroje vylúdiť a ako krásne cez ne znie hudba najznámejších svetových skladateľov, žiakom predviedlo Muchovo kvarteto.

Share This