Žiaci 7. – 9. ročníka našej školy navštívili v predchádzajúcich dňoch výstavu venovanú životu a dielu predstaviteľa prvej generácie národného obrodenia Antonovi Bernolákovi.

Výstava sa uskutočnila v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca a zorganizovala ju Matica slovenská. Prostredníctvom panelovej expozície a krátkeho lektorského výkladu si starší žiaci pripomenuli a mladší sa oboznámili so základnými informáciami zo života a diela Antona Bernoláka. Deti asi najviac zaujala informácia, že sa nezachovala žiadna Bernolákova skutočná podobizeň, dokonca sa nedá presne povedať, kde je prvý kodifikátor slovenčiny pochovaný. Výstava bola zameraná na bernolákovské hnutie, uzákonenie spisovnej slovenčiny z roku 1787 a vedecké hodnotenie Bernolákovho diela.
UNESCO na návrh Slovenskej republiky zaradilo výročie A. Bernoláka do zoznamu svojich výročí.

OZNAČENIA
Share This