V rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými prebrala záštitu kontinuálne aj premiérka
I. Radičová, vyhlasujeme 4. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2011. Za motto tohto ročníka súťaže sme vybrali aktuálnu myšlienku nedávno zosnulého spisovateľa Ladislava Ťažkého.

 

4. ROČNÍK CELOSLOVENSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE

ZŠ Milana Hodžu s MŠ Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu vyhlasuje pre žiakov vo veku 13 – 15 rokov v Slovenskej republike 4. ročník celoslovenskej súťaže

HODŽOV NOVINOVÝ ČLÁNOK 2011 na tému:

AKO SA V ČLOVEKU NESTRÁCA ČLOVEK

Motto:

„Človeče, zostaň človekom, bráň sa, aby sa z teba nestal stroj na ničenie, na zabíjanie ľudí, alebo krvilačné zviera. Chráň si city, na druhého sa dívaj ako na seba, ver, že žiješ v druhých ľuďoch, v ich milióntych podobách, v rôznych vekových skupinách, s bielou, čiernou, žltou, červenou farbou pleti. Ak budeš ľudským človekom, budeš človekom bohatým, človekom moderným, človekom budúcnosti.“

Ladislav Ťažký: Evanjelium čatára Matúša

 

Podmienky súťaže:

1. Článok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu na adresu: sutaz@zsmh.sk

2. Termín doručenia prác: najneskôr do 27.5.2011

3. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.

4. Maximálny počet prác z jednej školy – 5

5. Kontaktné údaje musia v hlavičke obsahovať:

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov a adresu navštevovanej školy
  • vek a navštevovaný ročník
  • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
  • meno učiteľa a jeho kontaktné telefónne číslo

 

6. Súťaž je určená pre žiakov vo veku 13 – 15 rokov 2. stupňa ZŠ (7. – 9. ročník) a osemročných gymnázií.

Súťažia jednotlivci, nie kolektívy.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov. Víťazi dostanú hodnotné ceny a ich práce budú uverejnené v zborníku zo súťaže a na stránke NOC. Zoznam ocenených účastníkov uverejníme na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní v júni 2011.

 

OZNAČENIA
Share This