Slávnostné vyhodnotenie výsledkov krajského kola chemickej olympiády sa uskutočnilo v aule Prírodovedeckej fakulty UK

Náš žiak 8. ročníka Jakub Šimuni sa umiestnil na 4. mieste za základné školy a zároveň sme sa potešili aj z úspechu nášho bývalého žiaka Martina Zubčáka, ktorý nás úspešne reprezentoval na olympiádach v minulosti a teraz sa stal úspešným riešiteľom chemickej olympiády za gymnáziá.

OZNAČENIA
Share This