vyhodnotenie Chemickej olzmpiády v udalostiach:

Vyhodnotenie chemickej olympiády

   Úspechy    2. stupeň   15. 5. 2013

Slávnostné vyhodnotenie výsledkov krajského kola chemickej olympiády sa uskutočnilo v aule Prírodovedeckej fakulty UK Náš žiak 8. ročníka Jakub Šimuni sa umiestnil na 4. mieste za základné školy a zároveň sme sa potešili aj z úspechu nášho bývalého žiaka Martina Zubčáka, ktorý nás úspešne reprezentoval na olympiádach ... čítať ďalej