88 žiakov našej školy sa zapojilo do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Z prvého stupňa súťažilo 29 tretiakov a štvrtákov v kategórii Bobrík, z druhého stupňa súťažilo 59 detí. Súťaž sa uskutočnila formou online testov, ktoré boli automaticky vyhodnotené a súťažiaci si tak mohli porovnať ihneď svoje výsledky s ostatnými súťažiacimi.

Žiaci II. stupňa súťažili v dvoch kategóriách – 5., 6., 7. ročník v kategórii Benjamín- v piatok 11. 11. 2011. Za 5. a 6. ročník boli najúspešnejší  J. Andráši, V. B, M. Spurný, V.I. A a V. Bódiová, VI. B. Za 7. ročník najlepšie umiestnenie dosiahli M. Ivančíková, VII. B, B. Morvay, VII. B, E. Žáčik, VII. B. V kategórii Kadet súťažili naši ôsmaci a deviataci vo štvrtok 10. 11. 2011. Najúspešnejší z nich sú H. Machotková, IX. A, Z. Hlávková, VIII. B, M. Goča, IX. A. Najviac bodov a najlepšie umiestnenie v celej súťaži v našej škole dosiahla M. Ivančíková zo VII. B.

Blahoželáme.

OZNAČENIA
Share This