Naši deviataci sa zúčastnili už na 23. ročníku vyhodnotenia projektu Detský čin roka, ktorý je v našej škole mimoriadne obľúbený.

Strávili sme príjemné dopoludnie v priestoroch lode Ponton, kde sme mali možnosť vidieť a stretnúť sa s hrdinami z rôznych kútov Slovenska. Započúvali sme sa do výherných príbehov, ktoré vybrala detská porota.

Na hodinách etickej výchovy sa aj naši žiaci stali takými detskými porotcami, ktorí analyzovali jednotlivé príbehy, diskutovali o každom hrdinskom čine a do plodných rozhovorov prispeli aj svojimi vlastnými skúsenosťami. Hodiny boli plné motivácie a povzbudenia k tomu, aby sa z nás stávali lepší ľudia a aby sme do spoločnosti prispeli aj svojou troškou dobra.

Koordinátorkám ďakujeme za pozvanie a prajeme im, aby sa myšlienka dobrých skutkov dostala do povedomia čo najväčšiemu množstvu ľudí a aby to dobro, ktoré sme cítili na vyhodnotení, bolo v každom jednom z nás.

Share This