Naša škola aj v tomto školskom roku pripravila pre svojich žiakov celoročný literárny projekt Náš spisovateľ. Cieľom projektu je podporiť záujem žiakov o pôvodnú slovenskú tvorbu.

Každá trieda si v septembri vybrala slovenského spisovateľa, s ktorým sa v priebehu školského roka bližšie zoznamovala na hodinách literárnej výchovy. Žiaci pripravili nástenky so základnými údajmi o živote a tvorbe vybraných autorov, oboznamovali svojich spolužiakov s jednotlivými dielami a názormi na ne. Žiaci 2. stupňa sa zamerali na týchto autorov – Daniel Hevier, Štefan Moravčík, Klára Jarunková, Vincent Šikula, Dušan Dušek, Anton Lauček, Jozef Gregor-Tajovský, Martin Kukučín a Peter Holka. Pri mladších žiakoch sa snažíme vyberať autorov súčasných, starší žiaci spoznávajú v rámci chronológie slovenskej literatúry autorov zo skorších literárnych období, prípadne autorov, ktorí poukazujú na výrazný celospoločenský problém.
V rámci projektu opäť navštívil našu školu spisovateľ Anton Lauček, stretnutie s ním sa už tradične nieslo v uvoľnenej a príjemnej atmosfére. Zúčastnili sme sa aj na prvej verejnej nahrávke relácie Literárne leto – Letnenie mladých. Na podujatí sme sa stretli so známym slovenským spisovateľom Danielom Hevierom. Bližšie sme sa zoznámili s tvorbou mladých slovenských autorov, krátke autorské čítanie si pripravili Marek Mitaš, Mirka Ábelová a Matúš Nižňanský.
Veríme, že aj týmto spôsobom sa nám darí podporovať záujem našich žiakov o čítanie a hlavne o spoznávanie tvorby slovenských spisovateľov.

Share This