Krajské kolo Technickej olympiády sa uskutočnilo 5.2. 2019 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej na Vranovskej ulici v Bratislave. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia našej školy – víťazi okresného kola Technickej olympiády v oboch kategóriách. V teoretickej časti olympiády (riešenie testu) i praktickej časti (riešenie praktického zadania podľa technického výkresu s využitím potrebných nástrojov a náradia) preukázali naši žiaci svoje výborné vedomosti a zručnosti a dosiahli vynikajúce umiestnenie.

Mateo Hernando zo 7.B obsadil vo svojej kategórii B (žiaci 5. – 7. ročníka ZŠ a 1. a 2. ročníka osemročných gymnázií) v krajskom kole Technickej olympiády skvelé 2. miesto.

Michal Vrba a Simon Šinkovic, obaja z 8.B triedy, vo svojej kategórii A (súťaž dvojíc – žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka osemročných gymnázií)  zvíťazili a postupujú do celoštátneho kola Technickej olympiády, ktoré sa bude konať v dňoch 2.-3. mája v Banskej Bystrici.

Všetkým trom súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

OZNAČENIA
Share This