Naši siedmaci sa zúčastnili na zaujímavom sprievodnom programe k výstave OBJEKTívne, ktorá sa koná v Kunsthalle Bratislava. Počas hodiny a pol, ktorú strávili v spoločnosti galerijných pedagogičiek, sa z nich stali tvorcovia nových ideí. Dozvedeli sa, ako sa z celkom obyčajných predmetov bežnej spotreby môžu stať umelecké objekty – od rukavíc na rôzne použitie až po stoličku, ktorá bola aj ústredným motívom celej výstavy. Stolička nielen ako pomôcka na sedenie, ale aj predmet s hlbším významom a kreatívnym potenciálom. Hodnotiac z reakcií a interakcie žiakov sa dá usúdiť, že sa im program nadmieru páčil.

OZNAČENIA
Share This