13. marca sa konalo celoplošné testovanie deviatakov zo slovenského jazyka a matematiky. V porovnaní s celoslovenským priemerom uvádzame priemernú úspešnosť našich žiakov v percentách a percentil. Percentil je ukazovateľ, koľko percent deviatakov z celého Slovenska napísalo test horšie, než naši deviataci.

Výsledky testovania deviatakov 2013

84,59 % škôl na Slovensku dosiahlo horší výsledok zo slovenského jazyka, než naši žiaci

87,46 % škôl na Slovensku dosiahlo horší výsledok z matematiky, než naši žiaci

Slovenský jazyk

Ø Slovenská republika

Ø škola

percentil školy

67,51 %

74,48 %

84,59 %

Matematika

Ø Slovenská republika

Ø škola

percentil školy

60,07 %

72,14 %

87,46 %

 

Poznámka: štatisticky významným ukazovateľom, ktorý opäť negatívne ovplyvnil naše výsledky, bolo prijatie 7 našich žiakov s predpokladanými vynikajúcimi výsledkami v testovaní do bilingválnych gymnázií na konci 8. ročníka. Výsledky našich 21 testovaných žiakov boli napriek tomu výborné. Blahoželáme.

OZNAČENIA
Share This