Vďaka projektu Deti pre Bratislavu sa mohli vybraní žiaci z 5.A a 6.A zúčastniť na skvelom workshope v Divadle bez domova. Herci si pre deti pripravili zaujímavé dramaterapeutické aktivity, ako napríklad hru na nástrojoch alebo pantomímu s invalidným vozíkom. Atmosféra na workshope bola veľmi priateľská a vďaka niektorým aktivitám sme sa mohli zoznámiť a porozprávať s hercami, ktorými sú aj ľudia bez domova alebo s telesným postihnutím. Žiaci tak mali unikátnu príležitosť prekonať možno aj vlastné predsudky a veľmi sa im táto skúsenosť páčila. Veríme, že to pre našich žiakov nebol posledný workshop tohto druhu, pretože sme sa tam všetci výborne cítili.

Reakcie detí:
„Veľmi sa mi tam páčilo. Spoznala som milých a dobrých ľudí. A keby môžem, ostala by som tam aj celý deň :)“
„Bola to asi najlepšia chvíľa v tomto roku. Rozprávať sa s takými výnimočnými ľuďmi. Vcítiť sa do ich života.“
„Bolo to jednoducho úžasné. Mal som okolo seba skvelých ľudí. Rád by som si to zopakoval“.
„Mne sa tam veľmi páčilo. Najviac sa mi páčilo hranie na hudobných nástrojoch, vyberanie kariet z dixitu a iné používanie vozíčku ako zvyčajne“.
Share This