Prečítajte si nové zadanie na najbližšiu hodinu informatiky pre ročníky 6 až 9.

Úlohou na hodine je napísať scenár krátkeho 1 až 2 minútového príbehu, ktorý by sa mohol odohrať v našej škole. Príbeh by mal byť poučný a mal by poukazovať na niektorý problém súvisiaci s bezpečnosťou na internete. (Pedofília, pornografia, Závislosti, Elektronické šikanovanie, Diskriminácia, Násilie, Stretnutie s neznámou osobou, Zneužitie osobných údajov, Internetové podvody, SPAM, Vírusy, Online obchodovanie, Čet, Reklama, Hry, Sťahovanie, Zoznamky, Mobily, HOAX, Monitorovanie, filtre)

Pri hodnotení známkou sa bude prihliadať na tieto kritériá:
– Naplnenie témy (1 bod)
– Zrozumiteľnosť posolstva – čo chcel autor povedať (1 bod)
– Nápaditý obsah (1 bod)
– Dodržanie dĺžky scenáru na 1 – 2 minúty po sfilmovaní (1 bod)
– Realizovateľnosť – či by sa príbeh dal nafilmovať v školských podmienkach. (1 bod)

Hodnotenie:
– 1 bod alebo žiaden bod (ak neodovzdá) – známka – 5
– 2 až 3 body – známka žiadna – bez hodnotenia
– 4 až 5 bodov – známka 1
(známka sa počíta do ďalšieho polroka.)

Scenár môže byť napísaný v týchto žánroch:
– komédia (vtipný obsah s poučnou pointou)
– dráma (napínavý dej)
– dokument (reprodukcia skutočnej udalosti)

Scenár nesmie byť žánru paródie (výsmech) ani žánru akčný film. Príbeh musí byť zrozumiteľný, mal by obsahovať aspoň jeden prekvapivý zvrat a v prvom rade by mal byť poučný z pohľadu bezpečnosti na internete.

Všetky informácie na tému bezpečnosti na internete nájdete na www.zodpovedne.sk v sekcii “OBLASTI OHROZENIA” (v strede dole)

Najlepší scenár bude naozaj sfilmovaný

Scenáre treba poslať do konca hodiny (v krajnom prípade najneskôr do ďalšieho dňa) na email informatika@zsmh.sk. V predmete musí byť uvedené meno a trieda.

Výnimku majú tí, ktorí si budú počas hodiny opravovať polročnú známku.

Pin It on Pinterest

Share This