Naši ôsmaci sa 18. 12. 2010 zúčastnili v Zichyho paláci na koncerte pesničkára Jana Kryla, brata zosnulej legendy Karla Kryla.
Jan spomínal na svoju rodinu, na brata Karla, na zlomové situácie Československa v rokoch 1968, 1989, ale hodnotil aj súčasnosť – bulvár, chamtivosť, neslušnú politiku… Spomienky prezentoval rozprávaním, ale aj
piesňami zo svojej tvorby a tvorby brata Karla.

OZNAČENIA
Share This