V rámci projektu s názvom Kvalitný život priebehala v škole na vyučovacích hodinách biológie počas týždňa od 24.1.2011 do 28.1.2011 minikampaň určená na prevenciu infekčného ochorenia žltačky typu A.

Vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch bol na Slovensku zaznamenaný nárast výskytu žltačky typu A, rozhodli sme sa uskutočniť v našej škole minikampaň, určenú na prevenciu tohoto infekčného ochorenia. Na vyučovacích hodinách biológie/prírodopisu sme uskutočnili besedy so žiakmi, zamerané na informácie o pôvodcovi ochorenia, spôsobe jeho prenosu, príznakoch a liečbe. Žiaci sa zároveň dozvedeli, že naúčinnejší spôsob ochrany je očkovanie a dôsledné dodržiavanie hygienických návykov. Na chodbách a v triedach sme vyvesili informačné letáky, ktorými nás podporili: Úrad verejného zdravotníctva SR, Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť a Slovenská spoločnosť infektológov. Na chodbe sme vytvorili nástenku so základnými informáciami o ochorení a niektorí žiaci si vytvárajú samostatne postery. Veríme, že aj takýmto spôsobom sme prispeli k menšiemu šíreniu tak závažného ochorenia.

OZNAČENIA
Share This