Zápis do I. ročníka sa v tomto školskom roku konal v dňoch 20. – 21. apríla 2018. Za dva dni sa prišlo zapísať viac ako 80 detí. Pokiaľ sa rodičia s pani zástupkyňami venovali administratívnym veciam, deti sa hrali v herni so žiakmi 8. a 9. ročníka. Čakali, kým si po ne prídu pani učiteľky. Hlavne v piatok bolo čakanie trošku dlhšie, pretože na zápis prišla väčšina budúcich žiakov. Pani učiteľky si deti počas zápisu vyskúšali z rôznych oblastí, aby sa dozvedeli, či sú už zrelé na školskú dochádzku. Po absolvovaní zápisu si deti vybrali pekné darčeky, ktoré pre ne prichystali ich budúci spolužiaci.

OZNAČENIA
Share This