Zápis do I. ročníka sa v tomto školskom roku konal v dňoch 20. – 21. apríla 2018. Za dva dni sa prišlo zapísať viac ako 80 detí. Pokiaľ sa rodičia s pani zástupkyňami venovali administratívnym veciam, deti sa hrali v herni so žiakmi 8. a 9. ročníka. Čakali, kým si po ne prídu pani učiteľky. Hlavne v piatok bolo čakanie trošku dlhšie, pretože na zápis prišla väčšina budúcich žiakov. Pani učiteľky si deti počas zápisu vyskúšali z rôznych oblastí, aby sa dozvedeli, či sú už zrelé na školskú dochádzku. Po absolvovaní zápisu si deti vybrali pekné darčeky, ktoré pre ne prichystali ich budúci spolužiaci.

OZNAČENIA

Pin It on Pinterest

Share This