Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 26. apríla 2019 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 27. apríla 2019 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:
  • rodný list dieťaťa
  • občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)
  • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

Zapisované dieťa musí byť pri zápise prítomné.

Protokol o zápise podpisujú obaja zákonní zástupcovia aj v prípade rozvedených rodičov.

Protokol o zápise nájdete na tejto stránke, aby ste si ich mohli doma vytlačiť a vyplniť.

Upozorňujeme rodičov, aby si na zápis vyhradili dostatok času. Počítajte s tým, že v prípade nerovnomerných príchodov uchádzačov o zápis sa čakanie na administratívne úkony môže predĺžiť. O Vaše čakajúce deti bude postarané.

NA STIAHNUTIE
[ddownload id="28787" style="link" class="download-class" text="%title% - %ext% (%filesize%)" ]
OZNAČENIA
Share This