Zápis prvákov sme úspešne zvládli. Najväčší nápor budúcich žiačikov
sme zaznamenali v piatok. Učitelia sa museli poriadne obracať, aby
každému dieťaťu mohli venovať náležitú osobitnú pozornosť pri orientačnom
teste školskej zrelosti.

Čas čakania mohli deti tráviť v herni, kde sa o ne postarali ôsmaci a vychovávateľky zo školského klubu detí, prípadne si mohli pozrieť filmy v multimediálnej učebni. Rodičia sa zatiaľ trápili vo vedľajšej triede s vypisovaním nevyhnutných papierov v spolupráci so zástupkyňou riaditeľky a vedúcou školského klubu. Počas celého zápisu boli rodičom k dispozícii školské psychologičky a na prípadné otázky rodičov odpovedala aj riaditeľka školy.

Zaujímavosti zo zápisu: zapísali sme 90 detí, z toho 53 dievčat a 37 chlapcov. 30 zo zapísaných detí má v našej škole súrodenca. Aj tento rok nám priviedli na zápis svoje deti aj naši bývalí žiaci.

V najbližšom čase sa na porade stretnú riaditelia všetkých staromestských škôl kvôli porovnaniu a vytriedeniu mien zapísaných detí, aby sa zabránilo blokovaniu miest pri niekoľkonásobných zápisoch toho istého dieťaťa na niekoľko škôl. Potom riaditelia rozpošlú rodičom rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do školy.

Termín na oznámenie rozhodnutia o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do 1. triedy je 31. máj 2011.

Od rodičov letných detí a detí, ktoré majú ešte nejaké mierne oslabenia, prejavené v orientačných testoch, očakávame, že deti pre istotu prihlásia na test školskej zrelosti 19. 5. 2011 v budove školy na Podjavorinskej. Tam sa stretnú s psychológmi, ktorí im poskytnú cenné rady pri rozhodovaní, čo bude pre dieťa vhodné – stimulačné programy, precvičovanie motoriky, prekonávanie bariér pri socializácii alebo odklad. Rodičia, ktorí majú záujem o odklad školskej dochádzky o jeden rok (len letných detí), predložia riaditeľke školy žiadosť a priložia odporúčanie psychológa / detského lekára. To isté platí aj pre predčasné zaškolenie.

V budúcom školskom roku plánujeme otvoriť 3 prvé triedy.

Share This