Baterky do koša nepatria! Ale čo s nimi? Žiaci druhého stupňa majú možnosť doniesť ich do zbernej nádoby umiestnenej na druhom poschodí našej školy.

Batérie a akumulátory sú bežne používané ako zdroje energie, sú však nebezpečné pre ľudské zdravie a životné prostredie. Kým sa používajú, nepredstavujú problém. Keď sa ich funkčnosť stratí, stávajú sa nebezpečnými odpadmi. Niektoré batérie obsahujú toxické kovy, ktoré môžu poškodiť ľudské zdravie aj v najmenších koncentráciách, napr. kadmium, olovo, ortuť, mangán a iné. Pohodené v prírode uvoľňujú elektrolyt s molekulami kovu ďalej do pôdy a vody… A pritom kovy z batérií sa dajú pekne znovu roztaviť a použiť.
A preto baterky do koša nepatria! Môžete ich odniesť do zberného dvora, do predajne elektrospotrebičov so zberom použitých batérií alebo, jednoducho, sem do školy.

 

OZNAČENIA
Share This