S cieľom pomôcť prírode, pomôcť škole a urobiť si doma poriadok, sme v 2. polroku školského roka 2010/2011 vyhlásili medzitriednu súťaž v zbere starého papiera. Žiaci 5.- 9. ročníka mali možnosť nosiť papier do pristavených veľkoobjemových kontajnerov Zberných surovín a.s..

Zberový papier je už mnoho rokov najdôležitejšou surovinou pri výrobe papiera. Obalové a toaletné papiere, kartóny a iné druhy papiera nižšej kvality sa spravidla vyrábajú len zo zberového papiera. Vytriedený papier sa triedi, následne sa rozvlákňuje a ďalej spracováva. Jedna tona zberového papiera môže nahradiť približne 2,5 m3 dreva. Podľa výsledkov súťaže sme tak zachránili 3,24 m3 dreva.
Vyhodnotenie súťaže tried:
1. miesto VIII. A 800 kg
2. miesto V. B 596 kg
3. miesto VI. A 311 kg
4. miesto VI. B 179 kg
5. miesto VII. A 170 kg
6. miesto V.A 124 kg
7. miesto VII. B 102 kg
8. miesto IX. A 15 kg
9. miesto IX. B 3 kg
10. miesto VIII. B 0 kg

Vyhodnotenie súťaže jednotlivcov:
1. miesto Lucia Filová 800 kg
2. miesto Tomáš Walentín 151 kg
3. miesto Dávid Bačík 139 kg
4. miesto Matúš Orel 106 kg
5. miesto Martin Michal 100 kg

Share This