Pekným zvykom našej školy je, že každý rok sa naši deviataci rozlúčia so svojimi učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Aj v tomto školskom roku sa rozlúčka uskutočnila dňa 29. júna 2011 v priestoroch telocvične.

,,Keď sa lúčim, v duši plačem, slzy ako spomienky, tečú dušou sťa rieky.“ Tak znejú úvodné slová básne, ktorej autorom je náš deviatak Fero Lamoot. Slová, ktoré sa stali skutočnosťou aj v deň, kedy sa lúčili s učiteľmi, pracovníkmi školy a mladšími spolužiakmi naši deviataci. Dojímavé chvíle, keď zanievala báseň či rozlúčkové slovo, striedali chvíle veľmi radostné, keď naši deviataci predviedli módnu prehliadku, tanec. Zazneli aj známe piesne, I was born this way od Lady Gaga, či Loď do neznáma od Tublatanky. S deviatakmi sa rozlúčila aj pani riaditeľka dojímavým príhovorom. Deviataci, ako každoročne, odovzdali deviatacky testament z roku 1998 ôsmakom a na záver si spoločne s triednymi učiteľmi zaspievali školskú hymnu Prístav bezpečia. Rozlúčka bola veľmi dojímavá, naplnená krásnymi emóciami. Všetkým našim deviatakom prajeme, aby šťastne vykročili do ďalšieho života, ktorý ich čaká v laviciach stredných škôl.

OZNAČENIA
Share This