KRÚŽKY → Turistický krúžok

Turistický krúžok - 2. stupeň - dohodnutá sobota v mesiaci - krúžok vedú L. Krištofičová, M. Lichá