S novým školským rokom sa rozbehli aj aktivity nášho turistického krúžku. Na prvej túre sme pokračovali v putovaní po karpatských sedemstovkách. Z východiskového bodu – obce Smolenice – sa nám počas krásneho jesenného dňa podarilo zdolať Havraniu skalu (580m), malokarpatskú sedemstovku Havranicu (717m), ako aj najvyšší vrchol Malých Karpát ZÁRUBY (717m).
Užili sme si krásne výhľady a po ceste späť sme si neďaleko Smolenického zámku opiekli prinesené dobroty.
V tento deň sa nám podarilo prejsť 14 km s veľkým prevýšením.

OZNAČENIA
Share This