PREDMETY → Informatika

Informatika v udalostiach:

Informatická súťaž iBobor

  11. nov- 15. nov. 2019    Úspechy    Celá škola   19. 12. 2019

V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiené v Litve informatickú súťaž. Jej symbolom sa stal inteligentný a čulý bobor, preto ju nazvala iBobor, po litovsky Bebras. Tohtoročný, 15. ročník súťaže, sa konal v 57 krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov. V našej škole sa do súťaže každoročne zapojí veľa žiakov ... čítať ďalej

Programátorská súťaž Spy Cup 2020

  7. feb 2020    Úspechy    2. stupeň   9. 2. 2020

Náš žiak Matúš z 9. ročníka sa zapojil do programátorskej súťaže Spy Cup 2020. Jeho úlohou bolo naprogramovať BBC micro:bita v jazyku Python, Mikro Python alebo v blokoch. Tento jeho produkt má pomôcť ľuďom, ktorí sú nejakým spôsobom znevýhodnení. Vytvoril teplomer pre nevidomých, ktorý hlási teplotu rôznymi melódiami, ... čítať ďalej