V tomto školskom roku sa na súťaži zúčastnilo 57 žiakov na I. stupni našej školy.

V kategórii Drobec súťažilo 36 žiakov. Z nich bolo 35 z 2. a 3. ročníka,1 žiačka sa zapojila z I. ročníka, aj keď súťaž nie je ešte určená pre jej vekovú skupinu. V kategórii Bobrík súťažilo 21 žiakov zo 4. ročníka.

Úspešných riešiteľov na I. stupni našej školy bolo 14.

V kategórii Drobec 6 žiakov:

Lila Kováčiková                   III.A

Ján Kubošek                        III.A

Olívia Oravkinová                III.A

Marko Mrva                           II.A

Agáta Sláviková                    II.A

Tobias Hric                           III.B

V kategórii Bobrík 8 žiakov:

Richard Halamiček              IV.C

Martin Slávik                        IV.A

Laura Blechová                    IV.A

Stella Dammer                     IV.A

Ondrej Bagin                        IV.C

Stella Sviteková                    IV.A

Nela Němcová                       IV.A

Tomáš Adam Janota            IV.B

Úspešným riešiteľom blahoželáme!

OZNAČENIA
Share This