TRIEDY → 1.A

triedny učiteľ:  Bianka Kúdelová

Zoznam žiakov 1.A:

A.Š.
A.G.
A.S.
E.P.
E.M.
G.S.
J.K.
J.Z.
K.O.
K.A.S.
K.K.
L.K.
M.M.
M.N.
O.O.
P.L.
S.G.
S.N.
Š.G.K.
T.U.
V.Z.K.
V.E.K.
Z.Š.

1.A v udalostiach: